2012-12-05

Misogyn sportromantik

Ännu en skandal skakar fotbollsvärlden. Fotbollsromantikerna försöker som vanligt släta över det inträffade. De talar om "enstaka rötägg" och lyfter fram fotbollens påstådda positiva effekter som laganda och "manligt broderskap", men de bortser från det uppenbara.

Fotboll är inte bara en symbolisk krigsföring, fotbollen är till sin natur ett övergrepp. Fotbollen är till sin natur en metaforisk våldtäkt där den enda vägen till seger går genom den symboliska penetrering med vilken spelarna - krigarna - genom att skjuta bollen in i motståndarnas mål - våldtar motståndarlagets kvinnor - demonstrerar sin maskulina övermakt.

Den som talar och "ren" och "schysst" fotboll gör sig därför i bästa fall skyldig till självbedrägeri. I en sport som till sin innersta natur är heteronormativ, sexistisk och misogyn kan aldrig någonsin sunda attityder eller god laganda frodas.

SvD, DN, SR1, SR2, SR3, SR4, SR5